Toenemende stroperij omgeving Veghel

De WildBeheerEenheid Hubertuspeel stelt een belangrijke toename van stroperij in de omgeving van Veghel vast.

Graag willen wij als bestuur van WBE (WildBeheerEenheid) Hubertuspeel, actief binnen uw regio, toename van stroperij onder de aandacht brengen. Van onze leden krijgen wij steeds vaker de melding dat er binnen ons werkgebied sprake is van stroperij.

Hierbij komt het ook regelmatig voor dat stropers akkers met (terrein)auto’s betreden. Door akkers af te sluiten met bijvoorbeeld een hekkenslag zou deze manier van stroperij voorkomen kunnen worden. Voor behoud van wildstand en veiligheid in het buitengebied willen wij u vragen dit probleem onder de aandacht te brengen en mogelijke maatregelen te nemen om dit te voorkomen.

Wanneer leden van ZLTO stroperij constateren kunnen zij dit altijd bij ons melden. Zo krijgen wij een nog beter beeld en kunnen mogelijk actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Monique van den Broek
Secretaris WBE Hubertuspeel
Zeelandsedijk 31
5408 SL Volkel