Update effecten verhoogde stikstof in natuurterreinen

Natuurherstel- en beheermaatregelen om negatieve effecten van stikstof op soorten en habitats tegen te gaan, zijn zoveel mogelijk ‘evidence-based’. Het opbouwen van kennis en het kritisch toetsen van praktijkervaringen stopt echter nooit. Komende week organiseert de NecoV in Antwerpen een symposium over voortschrijdende inzichten over effecten van stikstof in natuurgebieden

>> Lees verder