foto credits: Pixabay

Vacature bestuurslid met portefeuille opleidingen

De KNVvN organiseert en faciliteert diverse opleidingen, cursussen en workshops. Het aanbod opleidingen zal het komende jaar flink toenemen. Voor de portefeuille opleidingen zijn we dan ook op zoek naar iemand die inhoudelijk kennis draagt van het vak groene boa en de vereniging weet te positioneren in opleidingsland.

Van de groene boa, de buitengewoon opsporingsambtenaar in het Domein II, wordt in deze tijd steeds meer gevraagd. Natuur- en recreatiegebieden kennen een ongekende drukte als het gaat om recreanten, maar ook de (zware-) criminaliteit weet het buitengebied te vinden. Het op een kundige, doeltreffende en professionele wijze optreden zijn hierbij van cruciaal belang.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht heeft onder andere als missie eenduidigheid onder de buitengewoon opsporingsambtenaren in het Domein II en deze te positioneren. Gemene deler in dit geheel is; professionalisering.
Hiertoe organiseert en faciliteert de KNVvN diverse opleidingen, cursussen en workshops. Het aanbod opleidingen zal het komende jaar flink toenemen.

Voor de portefeuille opleidingen zijn we dan ook op zoek naar iemand die inhoudelijk kennis draagt van het vak groene boa en de vereniging weet te positioneren in opleidingsland.

Eigenschappen als doortastendheid, het houden van een vinger aan de pols en vooruitstrevendheid zijn hierbij een plus.

Wat zit in het takenpakket:

  • het inventariseren van behoeften op opleidingsgebied
  • het onder de aandacht brengen van het opleidingsaanbod van KNVvN in persoon, via artikelen in het verenigingsmagazine en op Social Media.
  • het in contact treden en onderhouden van contacten met aanbieders en docenten
  • het in contact treden en onderhouden van contacten met opleidingslocaties
  • het in contact treden en onderhouden van contacten met (potentiële) afnemers.
  • het voeren van een administratie

Wilt u een steentje bijdragen aan de professionalisering van het groene toezicht, de veiligheid in de natuur- en recreatiegebieden neemt u dan contact op via secretaris@knvvn.nl.