Veel minder afschot van wilde zwijnen nodig geacht op de Veluwe

De doelstelling voor het afschot van wilde zwijnen op de Veluwe voor de komende periode tot aan februari is aanmerkelijk lager dan in voorgaande jaren. De afgelopen winter gold als het slechtste mastjaar sinds 2003. Het gevolg was dat er meer zwijnen een natuurlijke dood stierven. De overblijvende dieren zijn zwakker en kregen daardoor minder biggen. Daardoor hoeven er minder dieren gedood te worden voor de in maart 2023 gewenste doelstand. 

>> lees verder