Veel vragen over het ‘nieuwe’ Veerse Meer

De discussie over de toekomst van het Veerse Meer is nog maar net begonnen. Dat bleek vanochtend in het Abdijcomplex in Middelburg waar Zeeuwse politici spraken over de ‘Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer’. Statenleden buitelden over elkaar met vragen. De gedeputeerde: “Het is een heel precair proces.”

>> lees verder