Verbod op jacht op wilde watervogels blijft van kracht

Omdat het ministerie hoogste prioriteit stelt aan het voorkomen van besmettingen bij bedrijven hebben zij een reeks maatregelen afgekondigd. Naast een aantal verboden voor de pluimveesector is er maandagavond een gedeeltelijk jachtverbod afgekondigd op wilde watervogels: smienten, ganzen, zwanen, meerkoeten en wilde eenden mogen niet geschoten worden. Ook mogen er door jagers geen activiteiten meer worden ontplooid die wilde watervogels kunnen verstoren.

>> Lees verder