Vervuiling Twentekanaal al maanden bekend bij overheidsinstanties

DELDEN – Waterschap Vechtstromen en Rijkswaterstaat wisten al vanaf december dat het Twentekanaal vervuild is met de kankerverwekkende stof dioxaan. Pas maanden later werd er actie ondernomen om te voorkomen dat het vervuilde water zich zou verspreiden.

>> lees verder