Vleermuizen doorkruisen nieuw bestemmingsplan buitengebied van Oss

De Osse gemeenteraad kan een besluit over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied maar beter uitstellen tot er nader onderzoek is uitgevoerd naar de nadelige effecten van kleine windmolens op vleermuizen en vogels. Dat adviseert de landelijke commissie milieu-effectrapportages (mer).

>> lees verder