Voorintekenen op wandelboekje van natuurvrienden

Meer dan honderd jaar geleden schreven E. Heimans en Jac.P. Thijsse hun beroemde ‘Wandelboekje voor natuurvrienden’. Nu dient dit boekje als inspiratie om vertegenwoordigers van de natuur- en landschapsorganisaties, waaronder Vlinderstichting-directeur Titia Wolterbeek, te vragen naar hun favoriete wandeling.

>> Lees verder