Vos moet verdwalen in weidevogellandschap

Ondanks allerlei inspanningen in het agrarisch natuurbeheer stijgt het aantal grutto’s, kieviten en tureluurs nog niet. Dat zit zowel boer, natuurbeschermer als onderzoeker dwars. De hamvraag is of het open Friese weidelandschap nog een geschikt biotoop is voor weidevogels.

>> lees verder