Vossenwerend raster Sophiapolder

De weidevogels komen weer terug uit de overwinteringsgebieden in het verre zuiden: het broedseizoen staat voor de deur. Weidevogels hebben het zwaar: er zijn nog maar weinig geschikte gebieden en populaties van soorten als grutto, tureluur en kievit zijn te kwetsbaar om een natuurlijke vijand als de vos aan te kunnen. Daarom plaatst Stichting Het Zeeuwse Landschap een vossenwerend raster rondom het oostelijk deel van de Sophiapolder.

>> Lees verder