Waar is de heg gebleven? Deze oase voor insecten en vogels moet terug in het landschap, betoogt deze onderzoeker

De heg moet terug in het landschap. Die simpele ingreep is goed voor de natuur, soortenrijkdom, opvang van koolstof, voorkomen van overstromingen en nog veel meer, concludeert onderzoeker Kenneth Rijsdijk.

>> lees verder