‘Water is niet onze vijand, maar onze vriend.’

Twintig procent van al het koolstof in ecosystemen wereldwijd zit in moerasgebieden opgeslagen. Doordat zulke gebieden steeds meer verdwijnen, dreigt die koolstof uitgestoten te worden. Gelukkig is er nog veel te redden en kunnen we ecosystemen zelfs herstellen, laat een nieuwe overzichtsstudie in Science zien. Vanuit de botanische tuin in Utrecht, omringd door veenmossen, licht ecoloog Ralph Temmink de resultaten toe.

>> lees verder