Waterberging Onlanden wacht uitbreiding vanwege klimaatverandering

Waterschap Noorderzijlvest wil de waterberging in De Onlanden uitbreiden en heeft inmiddels al onderzocht waar het mogelijk is om extra water te bergen. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk om water van hevige en langdurige regenval op te kunnen slaan. Er is al groen licht gegeven om met de plannen aan de slag te gaan.

>> lees verder