Wolf is beschermde diersoort

Wolf bij Nordhorn (foto: W. Riemer)
Wolf bij Nordhorn (foto: W. Riemer)

Den Haag, 2 juli 2014 – Het ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat de wolf een beschermde inheemse diersoort is. Dat betekent dat de wolf dus niet mag worden afgeschoten of op een andere manier mag worden gedood. Hiertoe moest de flora- en faunawet worden aangepast. De wijziging werd onlangs gepubliceerd in de Staatscourant.