KNVvN cursus voor BOA-werkgevers

Voor u als werkgever zijn er twee belangrijke documenten als het gaat over opsporingsambtenaren. Dat is het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren. In totaal komt het woord werkgever daar 124 keer in voor. U heeft als werkgever dan ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid als het gaat om uw medewerker(s) met opsporingsbevoegdheid.

Het in dienst hebben van opsporingsambtenaren vraagt om kennis op het gebied van het vastleggen van (strafrechtelijke) informatie, opleidingen, geweldsmiddelen, samenwerking en klachten. De vereniging voor Natuurtoezicht merkt dat veel werkgevers hier mee worstelen en hebben dan ook besloten om hiervoor een cursus aan te bieden.

De cursus is gebaseerd op de dagelijkse praktijk en waar nodig wordt de wet- en regelgeving nader toegelicht. Een prachtige gelegenheid om voor u als boa-werkgever, meer duidelijkheid te krijgen in het werkveld van de opsporingsambtenaar en uw rol als werkgever.

Inhoud cursusdag

 1. Doel van de cursus
 2. Definities en verantwoordelijkheden (boa-besluit en Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren)
  1. Begrippen Boa, werkgever, Direct toezichthouder, toezichthouder, officier van Justitie
  2. Verantwoordelijkheden, Boa, werkgever, Direct toezichthouder, toezichthouder, officier van Justitie
 3. Bevoegdheden van de boa
 4. Integriteit Boa en werkgever
 5. Strafrecht versus Privaatrecht
 6. Registratie, delen van informatie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 7. Een klacht, en nu?

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Verloop Cursusdag

Aanvang: 09.30 uur
Start bijeenkomst: 10.00 uur
Einde dag: 15.00 uur

Kosten

De prijs voor deze cursusdag bedraagt € 295,- excl. BTW. Lunch wordt verzorgd tijdens de cursusdag. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt onder vermelding van ‘KNVvN cursusdag’ en de naam van de deelnemer(s).

Aanmelding

Plaatsing op de cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Vol = vol. Door u aan te melden gaat u akkoord met de vermelde aanmeldingsvoorwaarden.

Annulatie

Mocht u onverhoopt afzien van deelname dan dient u dat schriftelijk aan ons door te geven. Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten vervangen door een collega. Geeft u dit a.u.b. tijdig aan ons door.

Bij annulering van uw aanmelding tot uiterlijk één week voor het evenement (cursusdag) worden 50 Euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze periode bent u ons het volledige deelnamegeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

In company cursus

U kunt vrijblijvend een offerte opvragen door een mail te sturen aan phb@knvvn.nl met onderstaande gegevens:

 • Aantal deelnemers cursus
 • Locatie
 • Welke module?

Heeft u nog vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het secretariaat ia secretariaat@knvvn.nl.