PHB BOA Domein 2 – Module 1: Wettelijke kaders milieu generiek

Doelstelling

Na afloop van de module 1 bent u voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes te kunnen afleggen. Daarnaast kunt u de in de opleiding opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk. Tijdens de cursusdagen zullen er geregeld tussentijdse toetsen worden afgenomen.

Onderwerpen

De module 1 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Openbaar ministerie
 • Besluit BOA/beleidsregels
 • Burgerlijk Wetboek
 • Materieel strafrecht
 • Formeel strafrecht

Cursusdagen

Voor een overzicht van de geplande cursussen, zie Cursusdata

Kostprijs

 • € 645,- voor niet-leden en € 595,- voor leden. incl. studiemateriaal en arrangementskosten (koffie/thee, lunch). Voor in company gelden andere tarieven.
 • Opleidingsprijs is exclusief examenkosten. Deze opleiding bereidt u voor op het wettelijk erkende examen verzorgt door EXth.
 • Examenkosten (ExTH): € 89,50 (locatie Amersfoort), € 109,00 (overige locaties)
 • Prijzen vrijgesteld van btw.

Afronding van de cursus

 • U sluit deze opleiding af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTH.
 • De cursist regelt zelf zijn examen bij EXth.
 • Herkansingen via EXth.

In company cursus

U kunt vrijblijvend een offerte opvragen door een mail te sturen aan phb@knvvn.nl met onderstaande gegevens:

 • Aantal deelnemers cursus
 • Locatie
 • Welke module?

Heeft u nog vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het secretariaat via secretariaat@knvvn.nl.