PHB BOA Domein 2 – Module 2: Milieu specifiek

Doelstelling

Na afloop van de module 2 bent u voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes te kunnen afleggen. Specifieke exameneisen zijn te vinden op de website van Exameninstelling Toezicht en Handhaving – ExTH (www.exth.nl).

Daarnaast kunt u de in de opleiding opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk.

Tijdens de cursusdagen zullen er geregeld tussentijdse toetsen worden afgenomen.

Onderwerpen

De nadruk van deze 2e module ligt sterk op de Wet economische delicten (Wed) en de sfeerovergang tussen toezicht en opsporing.

Voor veel groene boa’s is de overgang tussen toezicht en opsporing minder relevant, maar dat is nu eenmaal de eis vanuit de overheid. De domein 2 boa moet daar kennis van hebben.

De Wet economische delicten is wel voor iedereen van belang. Wanneer moeten de bevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering gebruikt worden en wanneer die uit de Wed? Moet er sprake zijn van een verdachte of is een aanwijzing voldoende? Kan ik medewerking vorderen? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in de 2e module.

Diverse artikelen uit de nieuwe Wet natuurbescherming zijn opgenomen in de Wed. Dit zal tijdens de cursus de basis zijn om de Wed goed te leren kennen.

Cursusdata

Een overzicht van de lopende en geplande cursussen vind je terug bij de Cursusdata

Kostprijs

  • € 645,- voor niet-leden en € 595,- voor leden. incl. studiemateriaal en arrangementskosten (koffie/thee, lunch). Voor in company gelden andere tarieven.
  • Opleidingsprijs is exclusief examenkosten. Deze opleiding bereidt u voor op het wettelijk erkende examen verzorgt door EXth.
  • Examenkosten (ExTH): € 89,50 (locatie Amersfoort), € 109,00 (overige locaties)
  • Prijzen vrijgesteld van btw.

In Company cursus

U kunt vrijblijvend een offerte opvragen door een mail te sturen aan phb@knvvn.nl met onderstaande gegevens:

  • Aantal deelnemers cursus
  • Locatie
  • Welke module?

Heeft u nog vragen

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het secretariaat via secretariaat@knvvn.nl.