Donateur

Onze donateurs zijn zelf meestal geen BOA, maar werkgever of natuurliefhebber. Zij dragen het vak een warm hart toe en maken het mogelijk dat wij als vereniging steeds beter voor onze leden kunnen zorgen. We vragen een minimale donatie van € 35,00 per jaar. Ook bij onze donateurs valt het vakblad vier keer per jaar op de mat, met alle ins en outs op het gebied van natuurtoezicht.

Word donateur en draagt bij aan het toezicht en behoud van onze prachtige – beschermde en onbeschermde – groene gebieden.

De bijdrage voor het donateurschap bedraagt minimaal € 35,00 op jaarbasis. Een hoger bedrag mag uiteraard vrijblijvend. Zie de statuten, artikel 4, voor de regels omtrent doneren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@knvvn.nl of telefoonnummer 06 – 574 44 047

Aanmelding donateur

volledige naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)
 >>Check je postcode

Uw woonplaats (verplicht)

Uw land (verplicht)


Uw e-mailadres (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)


Uw IBAN bankrekeningnummer (verplicht)
 >>&Check je IBAN-code

Uw BIC bankcode (verplicht)


Donatiebedrag: EUR

 Bij deze machtig ik de KNVvN éénmalig het donatiebedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

 Bij deze machtig ik de KNVvN tot wederopzegging jaarlijks het donatiebedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijven.