Algemeen

Vogelbeschermers geven gewaagd advies: meer gebieden verdienen beschermde status

Meer natuurgebieden? In het licht van de stikstofdiscussie lijkt dat een gewaagde voorzet. Volgens Vogelbescherming Nederland telt ons land echter 39 belangrijke vogelgebieden die in aanmerking komen voor een beschermde status.

>> lees verder