Natuurbeheer: zet natuurlijke processen voorop

Process oriented nature conservation, zoals het in jargon heet, stelt niet soorten of oude landgebruiksvormen centraal om ecosystemen te herstellen, maar de natuurlijke processen die de natuur sinds het begin der tijden hebben vormgegeven. Ecologen beginnen deze processen steeds meer te ontrafelen en begrijpen, hun kracht te zien en in te zetten voor nieuwe, en wildere natuur.

>> lees verder