Uw steun is welkom

De KNVvN is financieel afhankelijk van eigen inkomsten en giften. Is onze werking u genegen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om ons te steunen.

Word lid

Word donateur

Word sponsor

Adverteren in De Jachtopzichter

Schenkingen en Legaten