Donateur

Onze donateurs zijn zelf meestal geen BOA, maar werkgever of natuurliefhebber. Zij dragen het vak een warm hart toe en maken het mogelijk dat wij als vereniging steeds beter voor onze leden kunnen zorgen. We vragen een minimale donatie van € 35,00 per jaar.

Organisaties, verenigingen en bedrijven kunnen ook hun duitje in de zak bijdragen als zakelijke donateur. Hun minimum bijdrage is € 165,00 per jaar.

Deze bijdragen voor het donateurschap zijn minimum bedragen op jaarbasis. Een hoger bedrag mag uiteraard vrijblijvend. Zie de statuten, artikel 4, voor de regels omtrent doneren.

Ook bij onze donateurs valt ons vakblad De Jachtopzichter vier keer per jaar op de mat, met alle ins en outs op het gebied van natuurtoezicht.

Word donateur en draagt bij aan het toezicht en behoud van onze prachtige – beschermde en onbeschermde – groene gebieden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretaris@knvvn.nl of telefoonnummer 06 – 574 44 047

Aanmelding donateur

  volledige naam (verplicht)

  Uw adres (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)
   >>Check je postcode

  Uw woonplaats (verplicht)

  Uw land (verplicht)

  Ik ben particulier donateurzakelijk donateur

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw IBAN bankrekeningnummer (verplicht)
   >>&Check je IBAN-code

  Uw BIC bankcode

  Donatiebedrag: EUR

  Betaalwijze: Bij deze machtig ik de KNVvN éénmalig het donatiebedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijvenBij deze machtig ik de KNVvN tot wederopzegging jaarlijks het donatiebedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijven.