Opleidingen

De KNVvN is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) in het Register Instellingen. Het Register Instellingen omvat de onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Geïnteresseerd in deze opleiding? Neem dan contact op via opleidingen@knvvn.nl

Cursusaanbod

Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Basis voor groene BOA

De Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Basis voor de groene BOA’s is gericht op het herkennen van misstanden in het groene werkveld en hoe deze misstanden kunnen worden aangepakt. Denk aan misstanden bij de uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding van dieren, stropen van vis, gevogelte en andere dieren, gebruik van illegale wapens, etc.

De cursist zal na een theoretisch gedeelde, in het veld middels praktijkgerichte casussen jagers, stropers en andere overtreders controleren. Daarbij gaat het erom dat de cursisten in het veld de overtredingen kunnen waarnemen, deze overtreding kunnen doen laten stoppen en kunnen bepalen of proces-verbaal noodzakelijk is en/of eventueel over moet worden gegaan tot inbeslagname van voorwerpen en/of dieren. Deze uit te voeren controles sluiten zoveel als mogelijk aan op de praktijk. Zowel de docenten als de acteurs/figuranten zijn mensen werkzaam in het groene werkveld en hebben jarenlange praktijkervaring op dit gebied.

KNVvN cursus voor BOA-werkgevers

Voor u als werkgever zijn er twee belangrijke documenten als het gaat over opsporingsambtenaren. Dat is het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren. In totaal komt het woord werkgever daar 124 keer in voor. U heeft als werkgever dan ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid als het gaat om uw medewerker(s) met opsporingsbevoegdheid.

Het in dienst hebben van opsporingsambtenaren vraagt om kennis op het gebied van het vastleggen van (strafrechtelijke) informatie, opleidingen, geweldsmiddelen, samenwerking en klachten. De vereniging voor Natuurtoezicht merkt dat veel werkgevers hier mee worstelen en hebben dan ook besloten om hiervoor een cursus aan te bieden.

De cursus is gebaseerd op de dagelijkse praktijk en waar nodig wordt de wet- en regelgeving nader toegelicht. Een prachtige gelegenheid om voor u als boa-werkgever, meer duidelijkheid te krijgen in het werkveld van de opsporingsambtenaar en uw rol als werkgever.

Inhoud cursusdag

 • Doel van de cursus
 • Definities en verantwoordelijkheden (boa-besluit en Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren) Begrippen Boa, werkgever, Direct toezichthouder, toezichthouder, officier van Justitie
 • Verantwoordelijkheden, Boa, werkgever, Direct toezichthouder, toezichthouder, officier van Justitie
 • Bevoegdheden van de boa
 • Integriteit Boa en werkgever
 • Strafrecht versus Privaatrecht
 • Registratie, delen van informatie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Een klacht, en nu?

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Verloop Cursusdag

 • Aanvang: 09.30 uur
 • Start bijeenkomst: 10.00 uur
 • Einde dag: 15.00 uur

Aanmelding

Plaatsing op de cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Vol = vol. Door u aan te melden gaat u akkoord met de vermelde aanmeldingsvoorwaarden.

Annulatie

Mocht u onverhoopt afzien van deelname dan dient u dat schriftelijk aan ons door te geven. Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten vervangen door een collega. Geeft u dit a.u.b. tijdig aan ons door.

Bij annulering van uw aanmelding tot uiterlijk één week voor het evenement (cursusdag) worden 50 Euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze periode bent u ons het volledige deelnamegeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

In company cursus

U kunt vrijblijvend een offerte opvragen door een mail te sturen aan opleidingen@knvvn.nl met onderstaande gegevens: Aantal deelnemers cursus, Locatie, Welke module?

In voorbereiding

PD-management

In de herfsteditie van ons tijdschrift De Jachtopzichter heeft u een interview kunnen lezen met Marcel Schuring van Forensische Opsporing. Hierin werd aangegeven dat het handelen van de groene boa veel kan betekenen voor de Forensische Opsporing als het gaat om Plaats Delict (PD) management.

Met gepaste trots kunnen we u melden dat er gewerkt wordt aan een opleiding PD management specifiek voor de groene boa. In één dag wordt u meegenomen in de belangrijke zaken rondom het veilig en nauwkeurig werken op een plaats delict.

Wanneer er meer inhoudelijke informatie beschikbaar is zal hierover worden gecommuniceerd.

IBT-training

Het bestuur is in contact genomen met een enthousiast actief lid die gecertificeerd Integrale Beroepsvaardigheid Trainingen (IBT) docent én examinator is.

Wij gaan in samenspraak bekijken hoe we specifiek voor de groene boa, een programma op IBT-gebied kunnen ontwikkelen en aanbieden.

Juridisch