Opleidingen

De KNVvN is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) in het Register Instellingen. Het Register Instellingen omvat de onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De KNVvN werkt samen met de landelijk opleider IPOL BV voor domein 2 in het groene kleurspoor. Voor deze modules worden groene docenten ingezet, die de modules geven aan de hand van groene praktijkvoorbeelden. Wanneer u bij de KNVvN uw cursussen inkoopt deelt IPOL haar expertise bij juridische vragen.

De opleidingen verzorgen wij met een team van gekwalificeerde docenten die allemaal beschikken over ruime ervaring in de praktijk en die op theoretisch en didactisch vlak zich blijvend ontwikkelen. Onze adviseurs kennen de praktijk en passen hun expertise toe op organisatorisch, juridisch en beleidsmatig gebied.

Tegemoetkoming kosten BOA’s 2023 (regeling ministerie J&V, voor alle werkgevers)

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft voor dit jaar weer ruim 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de groene BOA’s. Alle werkgevers kunnen daarvan profiteren, zowel publiek als privaat. De regeling geeft een tegemoetkoming van 10.000 euro per BOA, voor salaris, opleiding en uitrusting. Voor vrijwillige BOA’s is dat 4.000 euro.

>> lees verder

Cursusaanbod

Algemene voorwaarden

Heeft u nog vragen?