Cursusaanbod

Theoretisch stevig onderbouwd en direct toepasbaar in de praktijk van de groene boa. Dat kenmerkt de opleidingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht.

Belangrijk

De vermelde prijzen zijn richtinggevend. Als gevolg van de hoge inflatie herbekijkt onze partner IPOL b.v. de cursusprijzen. Wij passen die zo snel mogelijk aan.

Basisopleiding voor de groene BOA

De basisopleiding is de opleiding voor de BOA die nog beëdigd moet worden. Dit is een primaire opleiding om je opsporingsbevoegd te maken. Zonder deze opleiding kun je dus niet aan het werk.

>> info en aanmelding

Groene Praktijk Opleiding (GPO)

Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Herkenning en aanpak van mistoestanden

De Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Basis voor de groene BOA’s is gericht op het herkennen van misstanden in het groene werkveld en hoe deze misstanden kunnen worden aangepakt. Denk aan misstanden bij de uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding van dieren, stropen van vis, gevogelte en andere dieren, gebruik van illegale wapens, etc.

>> info en aanmelding

Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Praktische Toepassing Omgevingswet

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in voege. De KNVvN biedt deze exclusieve opleiding specifiek aan voor de Groene BOA die met de Omgevingswet te maken heeft. In 2 dagen wordt u op praktische wijze op de hoogte gebracht van de veranderingen en wat dit voor uw werk gaat betekenen.

Permanente her- & Bijscholing

Heb je je BOA Basisopleiding gehaald ? Dan ben je verplicht daarna de “Permanente Her- & Bijscholing” te volgen (PHB). Deze bestaat uit 4 onderdelen (waarvan 1 keuzeonderdeel) en na het behalen van deze PHB cyclus kun je je Akte van Opsporingsbevoegdheid weer voor 5 jaar laten verlengen. De KNVvN biedt de volledige PHB cyclus aan welke zowel individueel als in-company kunnen worden georganiseerd.

De opleiding voldoet volledig aan de toetsmatrijs van ExTH (februari 2021) en zoals voorgeschreven door het Ministerie van Justitie.  Deze PHB kan zowel digitaal als fysiek worden gevolgd.

U heeft in PHB module 4 de keuze uit 2 praktijkexamens en 2 theorie-examens. U dient er 1 te volgen en u kunt kiezen uit de-escalerend optreden (4 dagdelen / 2 dagen), proces verbaal bevindingen (4 dagdelen / 2 dagen) of het verhoor (6 dagdelen / 3 dagen).

Wet op de Economische delicten voor groene BOA’s

Doelgroep: boswachters en natuurbeheerders

Buiten het feit dat boswachters/natuurbeheerders veelal optreden als gastheer, is het voor hen soms noodzakelijk om op te treden als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Buiten deze “standaard” situaties komt het regelmatig voor dat een boswachter/natuurbeheerder ook andere strafbare feiten aantreft.

>> info en aanmelding

Bestuurlijk Handhaven

Deze 3 daagse opleiding is alleen geschikt voor de Boa die in dienst is van een bestuursorgaan. Van belang is namelijk de wettelijke grondslag waaruit het toezichthouderschap tot stand komt.

>> info en aanmelding

KNVvN cursus voor BOA-werkgevers

Voor u als werkgever zijn er twee belangrijke documenten als het gaat over opsporingsambtenaren. Dat is het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren. In totaal komt het woord werkgever daar 124 keer in voor. U heeft als werkgever dan ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid als het gaat om uw medewerker(s) met opsporingsbevoegdheid.

>> info en aanmelding

Assessments

Voor de KNVvN heeft de organisatie LEVF assessments ontwikkeld voor de selectie, ontwikkeling en monitoring van groene boa’s, om hen te toetsen op hun geschiktheid om bijvoorbeeld een wapen te dragen of handhavend op te treden. Voor boa’s en werkgevers, en uitgevoerd door erkende psychologen met kennis van de praktijk van groene boa’s.

>> info en aanmelding

Veiligstellen Plaats Delict (in voorbereiding)

De groene boa stuit geregeld op plekken waar een misdrijf is gepleegd of sporen van een misdrijf kunnen worden gevonden. Het ondeskundig betreden van een plaats delict kan funest zijn voor het forensisch onderzoek. Leer in één dag van forensische specialisten
hoe de plaats delict te benaderen en veilig te stellen en nieuwsgierigen op afstand te houden.

Camouflage en observatie in het veld (in voorbereiding)

Onopgemerkt observeren is een doeltreffende en veiliger manier om criminele feiten en bewijs te verzamelen. Specialisten leren je in één dag met technische en natuurlijke hulpmiddelen op te gaan in je omgeving. Je leert onzichtbaar en geluidloos gebruik te maken van je voertuig en onzichtbaar een observatiepositie in te nemen.