Cursusaanbod

Belangrijk

De vermelde prijzen zijn richtinggevend. Als gevolg van de hoge inflatie herbekijkt onze partner IPOL b.v. de cursusprijzen. Wij passen die zo snel mogelijk aan.

Basisopleiding voor de groene BOA

Dit is een primaire opleiding om je opsporingsbevoegd te maken. Zonder deze opleiding kun je dus niet aan het werk.

Permanente Her- & Bijscholing

Van iedere groene boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt.

Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Herkenning en aanpak van misstanden

Het effectief bestrijden van jachtovertredingen, dumpingen en stroperij vraagt van de groene boa vakkennis en zelfvertrouwen. Een unieke cursus in doeltreffend en zelfverzekerd waarnemen, controleren en optreden.

Praktische Toepassing Omgevingswet

Per 1 juli 2023 trad de nieuwe Omgevingswet in werking. De opleiding Praktische Toepassing Omgevingswet is specifiek gericht op groene boa die hiermee te maken heeft. Tijdens twee lesdagen leert u alles over wat de nieuwe Omgevingswet voor uw werk gaat betekenen.

Wet op de Economische delicten voor groene BOA’s

De Wet op de economische delicten heeft tot doel het bevorderen van de opsporing, vervolging en berechtiging van handelingen die schadelijk zijn voor het economische leven.

Bestuurlijk Handhaven

U heeft als werkgever dan ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid als het gaat om uw medewerker(s) met opsporingsbevoegdheid.

Regeling Toetsing Geweldbeheersing

Elke BOA die geweldbevoegdheid heeft, moet jaarlijks zowel voor theorie geweldbeheersing als aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden een toets af te leggen.

Assessments

Om de geschiktheid te toetsen van iedereen die op het unieke terrein van de groene BOA aan de slag wil.

In voorbereiding

Veiligstellen Plaats Delict

Het ondeskundig betreden van een plaats delict kan funest zijn voor het forensisch onderzoek. Leer in één dag van forensische specialisten hoe de plaats delict te benaderen en veilig te stellen en nieuwsgierigen op afstand te houden.

Camouflage en observatie in het veld

Specialisten leren je in één dag met technische en natuurlijke hulpmiddelen op te gaan in je omgeving. Je leert onzichtbaar en geluidloos gebruik te maken van je voertuig en onzichtbaar een observatiepositie in te nemen.