Over ons

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) is opgericht op 8 juni 1911. Zij mag bij beschikking van Hare Majesteit de Koningin d.d. 6 juni 2011, vanwege haar 100-jarig bestaan, het predicaat Koninklijk voeren.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht is in 1911 opgericht als vakvereniging voor groene toezichthouders. Tegenwoordig worden deze groene toezichthouders BOA’s genoemd: Buitengewoon Opsporingsambtenaren.

Doelstellingen

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht behartigt de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Onze voornaamste doelstellingen, onze missie, is als volgt te omschrijven:

  • samenwerking bevorderen;
  • de vakbekwaamheid van onze leden instandhouden en bevorderen;
  • streven naar het verkrijgen en behouden van opsporingsbevoegdheden en politiebevoegdheden voor de leden;
  • onze leden waar mogelijk helpen bij het vinden van een baan; bemiddelen voor financiële steun voor gewone en buitengewone leden in geval van ziekte, werkloosheid, invaliditeit, ouderdom of anderszins;
  • eventueel financiële steun verlenen aan weduwen en wezen van gewone en buitengewone leden;
  • zo nodig geldelijke steun verlenen voor rechtskundige bijstand in (door het hoofdbestuur voor de vereniging principieel geachte) rechtsgedingen, dan wel bemiddelen c.q. financiële steun verlenen bij het verkrijgen van rechtskundige bijstand voor gewone leden.

100-jarig bestaan

Wij bestonden in 2011 – 100 jaar ! 100 jaar waarin wij de belangen vertegenwoordigen van groene BOA’s in Nederland.

Nederland geniet van de natuur. Daarbij dwalen we wel eens van een pad, als we een mooie paddestoel zien. We hebben vragen over al het moois dat we zien en kunnen daarvoor bij de boswachter terecht. Maar we zien ook sporen van illegale vuilstort of motorscrossers, zonder daar iets aan te kunnen doen. De groene BOA kan dat wel.

Daarom zijn BOA’s onmisbaar in de natuur. Onze leden houden toezicht en handhaven waar dat nodig is. Ze sporen daders van kleine en grote vergrijpen op en werken samen met de politie. Onze leden zorgen daardoor voor veilige natuur- en recreatiegebieden. Ze geven voorlichting en service met kennis van zaken. Ze geven interessante excursies of helpen u weer op weg als u verdwaald bent. We willen allemaal zorgvuldig omgaan met onze prachtige natuur en groene BOA’s dragen daar een groot aandeel in bij.

De K.N.V.v.N: goed geregeld in de vrije natuur!

Wie waakt over de natuur?

In opdracht van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht heeft Enting Films een ± 20 minuten durende film gemaakt over dit onderwerp. In deze film laat Enting Films o.a. zien wat de werkzaamheden zijn van de “groene boa’s”.

Jubileumboek

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNVvN is er een prachtig jubileumboek gemaakt.

Nieuw logo

Op de Landelijke Schietdag bij KSV de Betuwe in Ommeren overhandigde onze voorzitter Rolf Overdiep de nieuwe Algemene folder van de KNVvN aan de aanwezigen. Met deze nieuwe folder laten we zien waar we met elkaar voor staan.

Met deze folder is ook meteen de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Op termijn hebben alle informatiedragers – drukwerk, PowerPointpresentaties, website, e.d. – allemaal dezelfde opmaak en uitstraling.

Centraal staat het logo in een groen lint, bovenaan en in het midden van de pagina, zoals op de cover van De Jachtopzichter. Het ligt in lijn met de zeer herkenbare huisstijl van de Rijksoverheid.