Lidmaatschap

Ben je een groene BOA of bezig met je diploma’s? Word dan lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht ; een vakvereniging met vele voordelen. Om er een aantal te noemen: het magazine de Jachtopzichter, interessante presentaties tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, korting op praktijkopleidingen, steun en advies. Bovendien steun je al je collega’s door lid te worden, want samen maken we ons sterk voor groene belangen!

Het lidmaatschap staat open voor beëdigde Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa’s).De contributie bedraagt € 65 per jaar.
Niet-beëdigde boa’s en toezichthouders betalen € 45 per jaar.
Zie de statuten, artikel 4, 5 en 6, voor de lidmaatschapsregels.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretaris@knvvn.nl of telefoonnummer 06 – 574 44 047

Aanmeldformulier

Voor een juiste en snelle verwerking, gelieve onderstaande invulvelden volledig en correct in te vullen,

  Uw naam

  Uw voornamen

  Geboorteplaats

  Geboortedatum

  Geslacht

  Uw adres

  Uw postcode
    >>Check je postcode

  Uw woonplaats

  Uw land

  Uw provincie)

  Uw telefoonnummer (verplicht):

  Uw e-mailadres)

  Gelieve mij in te schrijven op de berichtenservice: janeen

  Uw IBAN-bankrekeningnummer
    >> Check je IBAN-code

  Uw BIC-bankcode:
    >> Zoek de BIC-code op.

  Bij deze machtig ik de KNVvN tot wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie van mijn bank- of girorekening af te schrijven

  Uw beroep

  heeft u een BOA-getuigschrift

  datum akte beëdiging BOA:

  nummer akte beëdiging BOA:

  Binnen welke gemeente ligt uw terrein van toezicht

  Oppervlakte toezichtsgebied

  Globale aanduiding van het gebied

  Namens wie houdt u daar toezicht

  Heeft u een dienstverband
  janee

  Opgave voor ambtjubileum?)