Advertentietarieven ‘de Jachtopzichter’

OmvangEénmalig
Kwart pagina
(¼ A4, portrait)
175 EUR
Halve pagina
(½ A4, landscape)
225 EUR
Hele pagina
(1 A4, portrait)
400 EUR

De tarieven zijn exclusief BTW.

Wenst u te adverteren in meerdere edities? Een jaarovereenkomst is steeds bespreekbaar. Neem daarvoor contact op met redactie@knvvn.nl

Insteken van een folder, flyer, enzovoort: op aanvraag (i.v.m. portverhoging)
Voorwaarden: inhoud mag niet strijdig zijn met de doelstellingen/belangen van de KNVvN

Aanlevering: de advertentie dient in het juiste formaat digitaal aangeleverd te worden in een bestandsindeling welke door onze drukker bewerkt kan worden. De resolutie dient in drukwerkkwaliteit te zijn. Beoordeling vooraf door de drukker.
Advertenties kunnen digitaal worden aangeleverd via redactie@knvvn.nl