Advertentietarieven ‘de Jachtopzichter’

OmvangEénmaligTwee maal (1)Drie maal of vaker (1)
Kwart pagina
(¼ A4, portrait)
100 EUR90 EUR75 EUR
Halve pagina
(½ A4, landscape)
175 EUR150 EUR125 EUR
Hele pagina
(1 A4, portrait)
300 EUR275 EUR250 EUR
Achterpagina
(1 A4, portrait)
350EUR325 EUR300 EUR

(1) Bedrag per editie

Insteken van een folder, flyer, enzovoort: op aanvraag (i.v.m. portverhoging)
Voorwaarden: inhoud mag niet strijdig zijn met de doelstellingen/belangen van de KNVvN

Aanlevering: de advertentie dient in het juiste formaat digitaal aangeleverd te worden in een bestandsindeling welke door onze drukker bewerkt kan worden. De resolutie dient in drukwerkkwaliteit te zijn. Beoordeling vooraf door de drukker.
Advertenties kunnen digitaal worden aangeleverd via redactie@knvvn.nl