De Jachtopzichter

Spraakmakende artikelen en vakinhoudelijke informatie, je vindt het in ons verenigingsmagazine “De Jachtopzichter”.

Ben jij geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met natuurtoezicht? Word lid of donateur en ontvang 4x per jaar ons verenigingsmagazine. Of ben je geïnteresseerd om in ons tijdschrift te adverteren? Neem dan een kijkje bij onze advertentietarieven.

Een overzicht van oudere nummers van ons tijdschrift, vind je terug in ons tijdschriftenarchief.

Zomer 2023 – nr.141

Voorwoord
Opkomen voor je belangen
Verenigingsnieuws
Ontmoeting met minister van justitie en veiligheid
Buitengebied terug op de kaart
De nieuwe generatie
Natuurbranden voorkomen en bestrijden
Plantaardigheden: Koninginnekruid
Casusdag voor alle groene boa’s in de provincie Utrecht
Natuurfotografie: Onderweg naar het natuurweiland…
Interview Hans van der Woning
Landelijke schietdag 1 september 2023
Een stukje historie
Vacature redacteur De Jachtopzichter
IPOL bv opleidingen en trainingen

Voorjaar 2023 – nr.140

 • Voorwoord
 • NVWA neemt 44 vogels in beslag in Twente
 • Nieuwjaarsreceptie afdeling Utrecht
 • De Groene Praktijk Opleiding
 • Overlast Sportvissers
 • John Hol, regiocommissaris Gelderland
 • Sterk staan in het veld: onze opleidingen
 • Ook dierenleed is effectief te vervolgen
 • Riet
 • Fotowedstrijd zomernummer
 • Wisseling van de wacht in de regio Gelderland
 • De Wildschut

Winter 2022 – nr.139

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingsnieuws
Een nieuw bestuur in 2024: wie worden het gezicht van de KNVvN?
Groene netwerkdag: Kennis(sen) ophalen in het groen
Toezicht en handhaving in Fryslân
Ledendag Vereniging Het Edelhert
Plantaardigheden: Grote kaardenbol
En dan ben je BOA … Hoe de groene praktijk opleiding je klaarstoomt
Het winterwerk van jachtopzichter Arjan van Wingerden
De knotwilg
POLITIE EN OM: Confronterende kennismaking met stroperij
Fotowedstrijd: Groen in beeld
Een stukje historie

Najaar 2022 – nr.138

Voorwoord door de voorzitter
Familiedag regio Utrecht ’t Gooi
Werkbezoek Caroline van der Plas
Jagersagenda en Jachtalmanak 2023
Onze KNVvN.nl website
De Grevelingen, een Natura 2000 gebied
Natuurfotografie
Visdag voor de regio Zuid-Holland
Werken op en rondom het Grevelingenmeer
Geweldsmiddelen
Plezier en saamhorigheid op de Landelijke Schietdag
Landelijke Schietdag: de organisatie kijkt tevreden terug
Promotie van de vereniging
Een stukje historie

Zomer 2022 – nr.137

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken – de agenda van het bestuur
De Algemene Ledenvergadering
Schrappen van de wildlijst raakt ook de jachtopzichter
Uitnodiging deelname landelijke schietdag 9 september
Groene BOA op Texel
Rondetafelgesprek Tweede Kamer
Aandacht voor geweldsmiddelen: Handhavingsweekend in de Delta Noord 28 en 29 mei 2022
Visdag regio Zuid-Holland
Bert de Zeeuwpad
Green-Team
Cursus VhE – aanspreken edelherten en damherten
Vissen met de Vispas en de Visapp
75 jaar Vereniging Het Edelhert
Groene boa’s koninklijk onderscheiden voor hun mooie werk

Advertentietarieven

OmvangEénmalig
Kwart pagina
(¼ A4, portrait)
175 EUR
Halve pagina
(½ A4, landscape)
225 EUR
Hele pagina
(1 A4, portrait)
400 EUR

De tarieven zijn exclusief BTW.

Wenst u te adverteren in meerdere edities? Een jaarovereenkomst is steeds bespreekbaar. Neem daarvoor contact op met redactie@knvvn.nl

Insteken van een folder, flyer, enzovoort: op aanvraag (i.v.m. portverhoging)
Voorwaarden: inhoud mag niet strijdig zijn met de doelstellingen/belangen van de KNVvN

Aanlevering: de advertentie dient in het juiste formaat digitaal aangeleverd te worden in een bestandsindeling welke door onze drukker bewerkt kan worden. De resolutie dient in drukwerkkwaliteit te zijn. Beoordeling vooraf door de drukker.
Advertenties kunnen digitaal worden aangeleverd via redactie@knvvn.nl