Afmelding lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch met een kalenderjaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient minimaal vier weken voor het einde van het kalenderjaar ofwel voor 1 december schriftelijk gemeld te worden bij het secretariaat van de vereniging.

Het lidmaatschap eindigt dan per einde van het jaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het eind van het eerstvolgende verenigingsjaar en bent u de contributie verschuldigd. Zie hiervoor de statuten, artikel 6.

U kunt uw lidmaatschap online opzeggen middels onderstaand formulier.