Aanmelding lidmaatschap

Ben je een groene BOA of bezig met je diploma’s? Word dan lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht ; een vakvereniging met vele voordelen. Om er een aantal te noemen: het magazine de Jachtopzichter, interessante presentaties tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, korting op praktijkopleidingen, steun en advies. Bovendien steun je al je collega’s door lid te worden, want samen maken we ons sterk voor groene belangen!

Het lidmaatschap staat open voor beëdigde Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa’s).De contributie bedraagt € 65 per jaar.
Niet-beëdigde boa’s en toezichthouders betalen € 45 per jaar.
Zie de statuten, artikel 4, 5 en 6, voor de lidmaatschapsregels.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@knvvn.nl of telefoonnummer 06 – 574 44 047

Aanmeldformulier

Het verzoek is onderstaande invulvelden volledig en correct in te vullen, voor een juiste en snelle verwerking.

Uw naam

Uw voornamen

Geboorteplaats

Geboortedatum

Geslacht

Uw adres

Uw postcode
  >>Check je postcode

Uw woonplaats

Uw land

Uw provincie)

Uw telefoonnummer (verplicht):

Uw e-mailadres)

Gelieve mij in te schrijven op de berichtenservice): janeen

Uw IBAN-bankrekeningnummer
  >> Check je IBAN-code

Uw BIC-bankcode:
  >> Zoek de BIC-code op.

Bij deze machtig ik de KNVvN tot wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie van mijn bank- of girorekening af te schrijven: akkoordniet-akkoord

Uw beroep

heeft u een BOA-getuigschrift

datum akte beëdiging BOA:

nummer akte beëdiging BOA:

Binnen welke gemeente ligt uw terrein van toezicht

Oppervlakte toezichtsgebied

Globale aanduiding van het gebied

Namens wie houdt u daar toezicht

Heeft u een dienstverband
janee

Opgave voor ambtjubileum?)