Privacybeleid

De KNVvN vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van de bezoekers aan de KNVvN website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u invult op onze online formulieren worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.

De KNVvN stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

De KNVvN is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de KNVvN haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens worden overigens geheel anoniem verwerkt.

Privacybeleid van derden
Op de website van de KNVvN treft u een aantal links aan naar andere, niet bij de KNVvV behorende, websites. De KNVvN kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.