119 verwaarloosde runderen weggehaald bij veehouder in Noord-Brabant

De NVWA heeft in samenwerking met de politie 119 runderen – de gehele veestapel – in bewaring genomen bij een veehouderij in Noord-Brabant. Het ontbrak de dieren aan droge en schone ligplaatsen, goede voeding en medische verzorging.

De dieren zijn overgebracht naar een opslaghouder waar zij op de juiste manier worden gehuisvest en verzorgd en de nodige medische verzorging krijgen. De kosten van de verzorging zijn voor rekening van de veehouder. Dit is het derde geval van ernstige grootschalige dierverwaarlozing waarmee de NVWA deze maand in aanraking is gekomen.

Het bedrijf in Noord-Brabant is een aandachtsbedrijf van de NVWA. Dit betekent dat inspecteurs sinds 2006, toen welzijnsproblemen op dit bedrijf waren vastgesteld, de vinger aan de pols hebben gehouden en het bedrijf regelmatig hebben geïnspecteerd. Al eerder, in 2015, zijn 19 runderen om dezelfde redenen weggehaald. In het verleden is herhaaldelijk proces-verbaal opgemaakt tegen de veehouder. Gezien de ernst en de herhaling van de welzijnsproblemen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het bedrijf al een zogenoemde preventieve last onder bestuursdwang opgelegd om verdere overtredingen te voorkomen. Toen de NVWA-inspecteurs bij de inspectie op donderdag 31 maart 2016 weer ernstige welzijnsproblemen op het bedrijf constateerden, hebben zij de dieren in opdracht van RVO.nl afgevoerd.

Dierverwaarlozing melden

Om dit soort ernstige dierenwelzijnsproblemen te voorkomen of sneller te verhelpen is het belangrijk dat iedereen die op een boerenerf komt alert is op dit soort problemen. Als welzijnsproblemen tijdig worden gemeld kan de NVWA ingrijpen en dit soort ernstige zaken voorkomen. Veehouders die hun dieren verwaarlozen doen dit meestal omdat ze door omstandigheden geen uitweg meer zien; er is vaak geen opzet in het spel. Vermoedens van dierverwaarlozing kunt u melden via het Klantcontactcentrum van de NVWA of via het landelijke meldnummer 144.

Meer informatie:

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 31 maart 2016