BOA platform – Samenwerking in handhaving

BOA’s lopen in de samenwerking met elkaar, de politie, gemeenten en andere ketenpartners nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Om dit soort vraagstukken vanuit de setting van een netwerk te bespreken én om alle partners – die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers – te verenigen, is in 2015 het BOA-Platform opgericht.

De KNVvN maakt als vereniging deel uit van dit samenwerkingsplatform.

Het BOA-Platform komt minimaal eens per kwartaal bijeen. Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt. Op de website boaplatform.org kan je de agenda’s en de verslagen van de overleggen sinds 2017 terugvinden.

>> website boaplatform.org
>> verslagen en agenda overleg