Home > Nieuws > Algemeen > Aanvragen subsidie natuur- en landschapsbeheer

Aanvragen subsidie natuur- en landschapsbeheer

Sinds begin dit jaar is het stelsel voor agrarisch natuur en landschapsbeheer veranderd. De regeling wordt niet meer door het Rijk en de provincie uitgevoerd maar door collectieven. Dat zijn samenwerkingsverbanden van agrarische natuurverenigingen.

>> Lees verder