Home > Nieuws > Algemeen > Adreswijziging secretariaat

Adreswijziging secretariaat

Gelieve nota te nemen van de adreswijziging van ons secretariaat. Per 22 december 2016 is ons nieuw adres:

Secretariaat KNVvN
Beulakerweg 65, 8355 AC Giethoorn
E-mail: secretaris@knvvn.nl
Tel: 06 – 574 44 047