Bijengif is algemeen verspreid in Vlaamse waterlopen

Het dodelijke bijengif neonicotinoïde is algemeen verspreid in de Vlaamse waterlopen. En in onrustbarende hoeveelheden. Dat blijkt uit een eerste meetcampagne van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).


In 2014 heeft de VMM voor het eerst metingen uitgevoerd om een algemeen beeld te krijgen van de aanwezigheid van bepaalde neonicotinoïden in de Vlaamse waterlopen. Twee van de drie onderzochte stoffen komen frequent voor.

Neonicotinoïden worden vaak in gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt voor de bestrijding van insecten. We onderzochten drie stoffen: imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine op 92 meetplaatsen in Vlaanderen.

Momenteel zijn er geen Europese normen voor neonicotinoïden vastgesteld. De Europese Commissie heeft wel de groep van vijf neonicotinoïden op de lijst van de aandachtstoffen geplaatst. Op 29 april 2013 werd op Europees vlak beslist tot een vergaande beperking in het landbouwkundig gebruik van imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Ook in Vlaanderen zijn nog geen wettelijke normen voor neonicotinoïden in oppervlaktewater vastgesteld.

>> Download rapport