Brabantse handhavingssamenwerking buitengebied verder uitgerold

In het project ‘Samen Sterk in het Buitengebied’ werken in  Zuidoost-Brabant sinds twee jaar provincie, gemeenten, waterschappen, politie, de Voedsel- en Warenautoriteit, en de terreinbeheerders Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen. Deze aanpak wordt nu breder over de provincie Noord-Brabant uitgerold.Door de handhavingssamenwerking in het buitengebied van Zuidoost-Brabant is het aantal interventies gestegen van 313 naar 550. De meeste acties hadden te maken met illegaal storten van afval en stroperij. Dat blijkt uit de evaluatie van het tweede jaar van het proefproject. Dat maakte gedeputeerde Johan van den Hout bekend op een bijeenkomst in Boxtel.

De nieuwe gedeputeerde stelt zich streng op: “Regels zijn regels. Maar al die overheidsinstanties inclusief de provincie zelf hadden het zó ingewikkeld en versnipperd georganiseerd, dat kwaadwillenden bijna ongestoord hun gang konden gaan. Samen Sterk in het Buitengebied maakt daar een eind aan, doordat alle toezichthouders en controleurs in het buitengebied elkaar kennen en intensief samenwerken”, aldus Van den Hout.

Nog niet heel Brabant doet mee. Van de 67 Brabantse gemeenten houden er 27 de handhaving in het buitengebied vooralsnog geheel in eigen hand. Van den Hout heeft er geen moeite mee, voorlopig. “De resultaten van Samen Sterk in het Buitengebied spreken voor zich. Daarmee trekken we uiteindelijk ook de twijfelaars nog wel over de streep.”

Samen Sterk in het Buitengebied richt zich vooral op het dumpen van afval, wildcrossen, overtreding van stookverboden, illegale kap, hennepkwekerijen, illegaal uitrijden van mest, illegale houseparty’s, dierenwelzijn en stroperij.

bron: Provincie Noord-Brabant, 23/11/11

Copyright ©2011 AgriHolland B.V.