Brandbrief aan Korpschef van Nationale Politie over natuurtoezicht Deltawateren.

De Zeeuwse Milieufederatie en andere terrein beherende organisaties uiten  hun bezorgdheid over het onder druk komen te staan van de handhaving van de natuur- en milieuwetten als gevolg van een herprioritering van de taken binnen politie Nederland.

>> Brief Korpschef Nationale Politie handhaving natuur en milieuwetgeving