Cursus GROFWILD-beheer komt naar Drenthe

Grofwildbeheer is een onmisbaar onderdeel in beheer van fauna. Bent u actief in het grofwildbeheer (of wilt u dat graag worden), dan wilt u meer zo niet alles weten van onderwerpen als kennis van grofwild, jachtmethoden, begrazing, afschotplannen, terreininrichting, wet- en regelgeving.

 

In deze tweejarige opleiding Grofwildbeheer van IPC Groene Ruimte leert u alle belangrijke en benodigde elementen voor uw bijdrage aan het beheer van grofwild. Het gaat al goed met het grofwild in Nederland. Na uw examen Grofwildbeheer wordt het nog beter.

Terreinbeheerders, jachthouders en grofwildjagers kunnen feitelijk niet zonder volledig inzicht in planmatig grofwildbeheer. Alles weten van de populaties reeën, damherten, wilde zwijnen, edelherten en moeflons helpt in hoge mate bij de juiste beslissingen over beheer, belangen, voorwaarden en doelstellingen. Vaak wordt bij verschillende Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) deze cursus als voorwaarde gesteld aan jagers om grofwild te kunnen beheren.

Waarom nu instappen?

1. Groot gedeelte van de cursus gegeven op centrale locatie in Drenthe (Café Hegeman te Schoonloo).
2. Vergaring van kennis en kunde geeft u een voorsprong op anderen.
3. TBO’s zijn verzekerd van goed opgeleide mensen in hun terreinen.
4. Kosten bedragen totaal (over twee jaar) € 2.495,- per persoon, exclusief examenkosten.
5. U vergroot uw netwerk.

Hieronder vindt u een VOORBEELD van een programma. Het betreft dagen door de week en zaterdagen.

Deze opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ecologie en gedrag
 • Leefwijze en leefomgeving
 • Getalsmatig beheer, aanspreking en herkenning
 • Leeftijdbepaling van de verschillende grofwildsoorten
 • Wetgeving en beleid
 • Jachtmethoden
 • Wapens en richtmiddelen

In het tweede jaar vindt er een verdere verdieping plaats op de onderdelen:

 • Terreininrichting en terreinbeheer
 • Invloeden van de aanwezigheid van de verschillende grofwildsoorten
 • Begrazing
 • Schottekens en nazoek
 • Wildziekten
 • Populatiedynamica

Ik ben momenteel bezig een inventarisatie te maken van geïnteresseerden. Zoals aangegeven ben ik minimaal op zoek naar minimaal 25 personen. Gegadigden kunnen zich bij mij opgeven: nanno@voor.cc ik hou de volgorde van binnenkomst aan. Ik heb hiervoor nodig uw naam, adres, telefoonnummer en uw email adres.
Ik zal vooreerst zoveel mogelijk dienen als uw cursuscoördinator.

Met weidelijke jagersgroet, Nanno Siegers.