Dodelijke klem in Spierbroekpolder verwondt hond

foto: Vogelbescherming Vlaanderen
foto: Vogelbescherming Vlaanderen

Bornem, 13 december 2013 – In Buitenland, een gehucht in de Belgische gemeente Bornem, is een labrador gistermiddag in een grote wolvenklem gesukkeld, meldt Vogelbescherming Vlaanderen.

Het 13-jaar oude dier raakte gewond aan de voorpoot. De natuurbeschermingsorganisatie vreest dat er nog meer klemmen liggen in het gebied waar ook geregeld kinderen spelen.

Donderdagavond omstreeks 16:30 uur is de hond van een bewoner uit Buitenland (een gehucht in de gemeente Bornem) in een grote wolvenklem gesukkeld. De man was met zijn 13-jaar oude labrador aan het wandelen in de Reek – een straat die door de Spierbroekpolder loopt – toen de aandacht van het dier plots werd afgeleid. De aangelijnde hond trok zich los en liep de bosjes tussen de Reek en de Schelde in. Kort daarna hoorde de eigenaar een vreselijk gejank. Op ongeveer 60 meter van de straat trof hij de hond met zijn linker voorpoot aan in een grote wolvenklem. Bij de klem lag het kadaver van een kip als lokaas, wellicht om vossen te lokken. Omdat de man de beugels van de klem niet alleen open kreeg, riep hij de hulp in van een vriend. Beide heren hebben circa een kwartier nodig gehad om de hond te bevrijden. Vogelbescherming Vlaanderen vreest dat er nog meer van dergelijke klemmen in het gebied liggen. De voorbije zomer werden er immers ook al twee gevonden en in beslag genomen. Het gebied is echter ook het speelterrein van kinderen uit het landelijke en rustige gehucht Buitenland. Het mag dan ook een wonder heten dat er tot op heden nog geen kind in zo’n klem is terechtgekomen.

Het gebruik van klemmen is verboden in Vlaanderen, evenals het bezit en de handel erin. Deze ochtend nog had Vogelbescherming Vlaanderen een onderhoud op het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege in verband met het nieuwe jachtvoorwaardenbesluit dat de Vlaamse regering wellicht binnenkort gaat goedkeuren. Omdat in de ontwerptekst van het besluit de woorden ‘bezit’ en ‘handel’ om onverklaarbare redenen werden verwijderd, heeft Vogelbescherming Vlaanderen ervoor gepleit om die er opnieuw aan toe te voegen. Dergelijke tuigen zijn niet selectief en vormen een gevaar voor de openbare veiligheid. Bovendien mag er volgens Vogelbescherming Vlaanderen niet langer worden gejaagd in de Spierbroekpolder omdat de aaneengesloten oppervlakte geen 40 ha meer bedraagt. Het Jachtdecreet van 24 juli 1991 verbiedt het jagen op terreinen die kleiner zijn dan 40 ha. De plaatselijke wildbeheereenheid (WBE) had – om aan die 40 ha te geraken – tuinen en weiden ingekleurd zonder medeweten van de betrokken eigenaars.

 

Vogelbescherming Vlaanderen verzoekt minister Schauvliege snel duidelijkheid te verschaffen over de Spierbroekpolder. De betrokken wildbeheereenheid probeert immers de jachtterreinen aan de overzijde van de N16 (Weert) mee in rekening te brengen om in de Spierbroekpolder aan de vereiste 40 ha te komen zodat de jagers er kunnen blijven jagen. In het nieuwe jachtadministratiebesluit, dat eveneens op de tafel van de Vlaamse regering ligt, moet de minister – althans volgens Vogelbescherming Vlaanderen – een bepaling opnemen zodat percelen die frauduleus door een WBE als jachtgebied werden ingekleurd, door de eigenaar onvoorwaardelijk kunnen worden uitgekleurd. Jagers en wildbeheereenheden die percelen van andere eigenaars inkleuren zonder hun medeweten of schriftelijk akkoord, zouden moeten gesanctioneerd worden.

bron: Vogelbescherming Vlaanderen