Geen poliovirus aangetroffen in Westerschelde

21 november 2014 – Op 2 september 2014 vond in België een incident plaats waarbij met poliovirus besmet water in de rivier de Laan is geloosd. Hoewel de kans bestond dat dit besmette water via diverse rivieren uiteindelijk in de Westerschelde terecht zou komen, is er daar geen poliovirus aangetoond.

In water- en slibmonsters, die op verschillende plaatsen en tijden in de rivieren werden verzameld, werd geen poliovirus gevonden. Ook in mosselen, die op verschillende tijden verzameld werden in het oostelijk deel van de Westerschelde, zat geen poliovirus. Gezien het tijdsverloop sinds de lozing en de verdunning in de rivieren, wordt geen poliovirus in de Westerschelde meer verwacht.

Na de lozing benadrukten het RIVM en de NVWA het belang van een goede verhitting van zelfgeraapte schelpdieren (oesters, kokkels, mosselen) uit het oostelijk deel van de Westerschelde voor consumptie. Hoewel er geen poliovirus is aangetoond, blijft het altijd belangrijk om schelpdieren goed te verhitten.

bron: NVWA-mededelingen voedselveiligheid | 21 november 2014