Geen windmolens in Nationaal Landschap IJsseldelta: weidevogels belangrijker

Weidevogels en windmolens? Dat is geen goede combinatie, concludeert het provinciebestuur. Om vogelsoorten die het moeilijk hebben te beschermen, zoals de grutto en de tureluur, “is het geen goed idee om binnen Nationaal Landschap IJsseldelta zoekgebieden voor windenergie aan te wijzen”, stellen Gedeputeerde Staten. Daarmee gaat er een streep door tien windturbines die hier ingetekend stonden.

>> lees verder