Gezenderde grutto’s trekken al van West-Afrika naar Zuid-Europa

 foto natuurbericht.nl - Piet Munsterman
foto natuurbericht.nl – Piet Munsterman

‘Amalia’ en ‘Amsterdam’ zijn twee gezenderde grutto’s van het ‘Kening fan ‘e Greide’-project. Ze vertrokken afgelopen zomer naar West-Afrika (Mauritanië) om te overwinteren, maar zijn onlangs al met de terugtrek begonnen. Beide vogels verblijven nu in de Coto Doñana, Zuid-Spanje.

Lees verder: Natuurbericht