Handhavingskrant september in teken van mensenhandel

In de Handhavingskrant van september roept de nationaal rapporteur mensenhandel handhavers op alert te zijn op mensenhandel.  Mensenhandel is een verzamelterm voor verschillende vormen van uitbuiting. In Persoonlijk Portret vertelt een SIOD-medewerker over zijn inzet tegen fraudeurs  en uitbuiters op de arbeidsmarkt. 

Verder in dit nummer: hoe marketingtechnieken toe te passen in de handhaving, de ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten, wat betekent de nieuwe Prostitutiewet voor gemeenten, en hoe gemeenten huisjesmelkers strenger kunnen aanpakken.

De Handhavingskrant bestaat 10 jaar. Een goed moment om weer eens te onderzoeken wat de lezers van de krant vinden. Daartoe is een lezersonderzoek
uitgezet. http://bit.ly/HHkrantLezersonderzoek 

De Handhavingskrant is voor iedereen met professionele belangstelling voor handhavingsvraagstukken. De krant bevat bijdragen over onder meer effectieve interventies, actuele ontwikkelingen en best practices.  De Handhavingskrant komt vier maal per jaar uit.  Via www.hetccv.nl/publicaties/handhavingskrant  kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement. Via deze site kunt u de Handhavingskrant ook downloaden.

De Handhavingskrant is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. http://www.hetccv.nl/