‘Het moet klaar zijn met stropen in Brabant’

Het stropen van dieren in de Brabantse natuurgebieden moet harder aangepakt worden, aldus de fractie van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten.

Volgens een artikel in de Tilburger Courier stelt Martijn de Kort van de PvdA dat stropen één van de ergste vormen van milieucriminaliteit is. Bovendien verhoogt het de onveiligheid in het buitengebied voor recreanten en handhavers.

De Fractie stelt dan ook de vraag aan het provinciebestuur wat er Brabant gedaan wordt om stropen tegen te gaan.

>> download schriftelijke vraag