Inspecteurs treffen 50 dode runderen aan bij veehouder in Gelderland

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens een inspectie 50 kadavers van kalveren en koeien aangetroffen in de stal van een melkveehouder in Gelderland. De veehouder was niet meer in staat zijn dieren te verzorgen. Daarom werden de dieren nog maar af en toe gevoerd en gedrenkt en was de mest al lange tijd niet uit de stal afgevoerd.

86 koeien en 3 pinken waren sterk genoeg om deze slechte omstandigheden te overleven. Deze 89 nog levende dieren zijn op woensdag 9 maart overgebracht naar een opslaghouder waar zij worden gehuisvest en verzorgd en de nodige medische verzorging krijgen. De 50 kadavers worden op donderdag 10 maart uit de stallen gehaald met medewerking van de brandweer. Het destructiebedrijf voert de kadavers af.

Dierverwaarlozing melden

Om dit soort ernstige dierenwelzijnsproblemen te voorkomen of sneller te verhelpen is het belangrijk dat iedereen die op een boerenerf komt alert is op dit soort problemen. Als welzijnsproblemen tijdig worden gemeld kan de NVWA ingrijpen en dit soort ernstige zaken voorkomen. Veehouders die hun dieren verwaarlozen doen dit doorgaans omdat ze door omstandigheden geen uitweg meer zien; er is zelden opzet in het spel. Vermoedens van dierverwaarlozing kunt u melden via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum van de NVWA. Meldingen over bedrijfsmatig gehouden dieren kunnen ook gedaan worden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Meer informatie:

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 10 maart 2016