Invasieve duizendknoop in Vlaanderen. Een kader voor goed beheer

Het rapport wil de kennisopbouw en ‐uitwisseling in verband met invasieve duizendknoop bevorderen. Het bundelt informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoop en geeft een overzicht van goede beheerpraktijken, met inbegrip van preventieve strategieën, uitroeiing, inperking en controle.

>> lees verder