Jaarlijkse bestrijding Aziatische bosmug in Lelystad

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start in de week van 29 maart 2016 met de jaarlijkse bestrijding van de Aziatische bosmug op volkstuinencomplexen in de gemeente Lelystad. De Aziatische bosmug is een ongewenste exoot die wordt bestreden om verdere verspreiding te voorkomen.

Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat de bestrijding van larven en het weghalen van broedplaatsen voor muggen gezorgd heeft voor een flinke afname van het aantal exotische muggen op de volkstuincomplexen. Om het aantal broedplaatsen, en daarmee het aantal muggen, verder terug te dringen gaat de NVWA ook in 2016 door met het bestrijden van de bosmug.

De NVWA bestrijdt de exotische muggen door broedplaatsen te verwijderen of te behandelen met een biologisch middel dat larven doodt. Daarnaast vraagt de NVWA gebruikers van de volkstuinen om mee te helpen door broedplaatsen voor de bosmug weg te halen.

De Aziatische bosmug zet zijn eitjes af net boven de waterlijn in allerlei voorwerpen die water bevatten. De larven ontwikkelen zich in het stilstaande water. Door regentonnen mugdicht af te sluiten, emmers, gieters en lege bloempotten droog op te bergen en te zorgen dat er geen water blijft staan in plassen en dakgoten voorkom je dat de Aziatische bosmug (of inheemse steekmuggen) hier eitjes in kunnen leggen. De Aziatische bosmug overleeft in de natuur voornamelijk in boomholtes met water, en dus niet in oppervlaktewater zoals sloten en meren.

De Aziatische bosmug wordt uit voorzorg bestreden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de kans dat de Aziatische bosmug in Nederland ziekten kan overbrengen verwaarloosbaar klein.