Jacht op vossen in het donker mag niet

foto: Wikipedia
foto: Wikipedia
Het jagen op vossen tussen zonsondergang en zonsopgang met gebruik van kunstlicht is niet toegestaan. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (4 december 2013).

 

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland had in januari 2010 voor het doden van vossen in de nachtperiode een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet verleend aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Ontheffing

Met de ontheffing mocht de Faunabeheereenheid van zonsondergang tot zonsopgang vossen doden met gebruik van geweer en kunstlicht. Het provinciebestuur had de ontheffing verleend om weidevogels te beschermen die in het gebied op de grond broeden. Volgens hem is afschot van de vos overdag niet voldoende effectief, omdat de vos vooral ’s nachts actief is. Aanvullende maatregelen ter bestrijding van de vos zijn daarom noodzakelijk, aldus het provinciebestuur.

Absoluut verbod in Benelux-Overeenkomst

Op grond van de zogenoemde Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming is het jagen op vossen alleen toegestaan in het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur vóór zonsopgang. In de tussenliggende nachtelijke uren is het doden van vossen absoluut verboden. Omdat de Nederlandse Flora- en faunawet dit onder omstandigheden echter wel toestaat, heeft de Raad van State de wet op dit punt buiten toepassing gelaten vanwege strijd met de Benelux-Overeenkomst. Gelet hierop mocht het provinciebestuur dan ook geen ontheffing verlenen voor de hele nacht.

Ontheffing voor het hele jaar

Het provinciebestuur heeft wat het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur vóór zonsopgang betreft, onvoldoende gemotiveerd waarom het een ontheffing heeft verleend voor het hele jaar, en niet bijvoorbeeld alleen voor het voorjaar. Daarbij heeft de Raad van State van belang geacht dat gedurende het hele jaar overdag op vossen mag worden gejaagd.

Kunstlicht mag niet worden gebruikt

De Raad van State is ten slotte van oordeel dat uit de Benelux-Overeenkomst en een daarop gebaseerd besluit volgt dat nooit en dus ook niet in het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur vóór zonsopgang, kunstlicht mag worden gebruikt bij de vossenjacht. Kunstlicht is namelijk geen ‘middel’ dat in de Benelux is toegestaan bij de jacht.

Gevolgen

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor het jagen op vossen in de nachtperiode in de rest van Nederland, omdat er op dit moment in de Benelux geen middelen zijn toegestaan waarmee in deze periode op vossen gejaagd mag worden om weidevogels te beschermen.

Benelux-Overeenkomst

In de Benelux-Overeenkomst tussen Nederland, België en Luxemburg zijn regels opgenomen over de jacht en de vogelbescherming binnen de Benelux. De Raad van State heeft in augustus 2011 in een gelijksoortige Friese zaak vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof in Brussel over de uitleg van enkele bepalingen in de Benelux-Overeenkomst. Ook in die zaak heeft de Raad van State vandaag (4 december 2013) uitspraak gedaan.

Lees de uitspraken met zaaknummers 201012263/1 (Noord-Holland) en 201100944/1/A3-A (Fryslân).